Our Vision and Mission of Filipino Democracy

Topic |  

Our Vision and Mission of Filipino Democracy

Topic |  
 ADVERTISEMENT 

boholano-thumb“Gobyerno ng lahat ng Pilipino, na pinatatakbo ng lahat ng Pilipino, para sa kabutihan nating lahat na mga Pilipino. Ito ang bisyon at misyon ng Demokrasyang Pilipino. (Government of all Filipinos, by all Filipinos, and for all Filipinos.)

This is the vision and mission of Filipino Democracy in our 1987 Constitution as understood by the Centrist Democratic Party of the Philippines: Partido ng Tunay na Demokrasya). The CDP-PTD was accredited by the Commission on Elections on September 12, 2012.

Sabi nga ng Preamble ng ating Konstitusyon ng 1987: Let us “build a just and humane society! Nais nating “itatag ang lipunang makatarungan at makatao na lipunan.” At “nais din nating “itatag ang demokrasya sa ilalim ng rehimen ng katutuhanan, hustisya, kalayaan, pagibig, pagkapantay-pantay, at kalinaw (“a democracy under the rule of law and a regime of truth, justice, freedom, love, equality, and peace.”)

Kasama dito ang ating paniniwala, respeto, at proteksyon ng ating mga “Human Rights: political, civil, social, economic, religious, environmental, and other rights mandated in our 1987 Constitution and promoted by International Law and the United Nations.

 ADVERTISEMENT 

Ayaw natin ang Oligarkiya!

We reject the Oligarchy: the rule of our rich political leaders and family dynasties who abuse their political power for their own benefit. And they are not accountable to the sovereign people who are vested with sovereignty in our democracy under our 1987 Constitution.

Ayaw natin ang Oligarkiya: ang kasalukuyang gobyerno at pamamahala ng karamihang  mga lider at mga partido ng mga mayaman at abusado, na para lamang sa kanilang kabutihan at pribilehiyo ang ating demokrasya at gobyerno.

 Wala silang pagmamahal at pananagutan sa Bayang Pilipino.

They have all the power and benefits in governing the country. But they are not  accountable or answerable to the sovereign Filipino people!

Let us Change and Reform our Obsolete Political Institutions!

 ADVERTISEMENT 

Baguhin natin ang ating mga bulok na mga Institusyong Pampulitika na naging balakid sa pagtayo ng tunay na demokrasya sa matagal nang panahon, mula pa sa ating pagsasarili noong 1946.

 ADVERTISEMENT 

Huwag na natin iwasan ang pagbabago o pag-amenda ng ating Konstitusyon ng 1987.

  1. Mula sa masyadong sentralisadong Unitary Systemnain ngayon patungo sa Federal System (Federalismo). Ang mabuti para sa mga Moro (Bangsamoro) ay mabuti din para sa mga Bangsa-Iloko, Bangsa-Tagalo, Bangsa-Bikol, mga Bangsa-Bisaya, mga Bangsa sa Mindanao… at iba pa.
  2. Mula sa paralisado at walang pananagutang(unaccountable) Presidential Government, patungo sa Parliamentary Government na kailangang matibay at responsibleng political party na mananagutan sa bayan.
  3. 3.Mula sa marahas o mapagpatay na lipunan, patungo sa “Walang Pagpatay na Pilipinas,” or “a Nonkilling Philippines,” as our national contribution to “building a Nonkilling World.”
  4. 4.Mula sa “family dynasties” patungo sa pagbabawal at pagbabago nito.
  5. At ang iba pang kailangang babaguhin na political institutions: katulad ng eleksyon, political party, burukrasya, administrasyon, o ang tinatawag nating “Good Governance.”

 Ang mga ito at marami pa ay ang ibig sabihin ng Pagbabago o Repormang patungo sa  Demokrasyang Pilipino!

Kailangan din natin ang “Transforming Leadership”: ang mga lider na nag-reporma, nagbabago,  at nagpapatunay ng ating bisyon at misyon ng Tunay na Demokrasya.

 ADVERTISEMENT 

Hindi lang ang mga “Transactional Leaders.” O ang karaniwang mga patron o padrinong Politiko. “Patronage Politics.” (By Jose “Pepe” Abueva)

Be First to Comment

Leave a Reply